DATA PENGELUARAN HONGKONG 6D VERSI HARIAN

DATA KELUARAN HONGKONG 6D VERSI HARIAN

470228 => Thn 2014
591806
917837
096242
153187
295726
811546
348069
750292
439010
642879
984369
019407
506913
263901
837649
395087
114375
561380
726160
035379
670915
493651
812006
325568
505934
141896
950851
278376
684707
093615
739084
561423
930278
823045
187860
056234
205794
694010
914556
526843
470301
391228
726183
859344
041398
660648
139290
395822
687023
941170
519034
487212
315004
702463
238734
879166
132856
963085
356474
096601
647142
710360
465802
204387
951987
810762
638048
281756
178601
528043
847765
145518
961251
086114
573608
804526
396580
450146
737940
125377
219862
034875
988079
541308
623428
189507
702045
296438
857262
463927
329770
112065
945732
564784
070829
195396
633248
248373
750492
901407
276343
498641
752988
098012
369185
211545
827556
648729
533391
405676
180727
879061
062346
658133
122376
910579
276891
734087
395145
587013
804612
480197
163945
031552
948525
656179
914287
291893
035618
578900
154639
369548
842709
236104
717840
169577
223780
974030
608148
497603
359796
184402
576213
837027
322894
471262
042739
794920
728468
104704
961522
580786
253932
870269
095349
512843
980627
049568
176396
235987
749564
120276
651003
019732
568530
492065
981400
869737
472563
308911
120396
536194
061504
177324
615025
249536
794186
372505
763198
186935
807731
924098
015483
450320
648207
571868
940353
360925
195798
738022
284589
823976
005611
512597
796171
655016
167910
427831
213095
974635
891273
043659
389789
475865
530456
102761
649185
386815
854492
593080
017253
966910
674811
541887
265937
113203
734381
598636
407503
062554
659188
733192
825006
367858
472610
240385
136908
914897
695820
709144
052564
833592
378096
921365
598746
109912
457620
645311
092756
284797
754630
936103
472364
510913
327560
261494
148577
614673
653087
986513
092131
340794
973063
805887
482511
530260
587645
125074
070480
602564
716336
297483
045985
118264
594371
852913
785254
419077
940338
327518
063412
648297
285936
014616
875063
136855
590760
722608
451682
268940
927298
103364
879012
664732
231376
903848
057881
441016
402645
718496
154428
369154
683173
895632
257903
576021
090742
271180
183493
519540
907305
328687
018273
145025
650891
907541
861904
495137
910579
286116
632494
527813
743982
058468
171708
355380
206179
919506
402718
518722
734858
067954
685140
859641
341768
193525
149095
612982
920365
379678
807056
153800
261854
930472
589567
073545
627041
349112
975624
164359
087143
830295
408203
715424
254078
578291
953317
362108
820647
495660
041859
709405
312612
680193
654911
103289
475948
352592
966372
245383
895017
013859
534908
726519 => Thn 2015
481053
150620
704295
279847
940766
687537
011545
194878
425301
817548
058233
276384
531780
302872
897456
648199
124764
768045
406204
065292
871593
252879
528907
497233
634519
113897
841701
069225
164983
513332
258071
902613
869712
478619
129656
684397
034172
703936
780963
391645
264701
513581
970634
456113
841757
514836
925351
609543
380871
731364
457029
855142
068901
172694
756133
519706
293848
627213
474903
803394
318705
037695
581931
149217
954179
092861
620343
759029
865724
230947
983055
413616
380295
598961
027681
453152
801207
368096
734590
118978
547509
285116
974154
093812
581464
625321
759372
864119
893593
107948
318054
095572
644013
235840
572839
960912
826510
132587
250834
826047
978314
387945
694810
041322
047421
418092
769540
192184
638772
270153
858360
036989
280340
309105
251607
942063
861448
136072
253711
702153
977195
625434
336859
518078
092435
217496
829613
460530
852460
276672
403599
947302
184934
637570
511079
083937
396056
129710
758464
262548
450637
877041
795901
903926
530167
645271
183446
948202
095781
327256
189650
891236
274088
730942
503164
415769
930426
351876
072452
139516
402198
617987
238526
015874
793611
457238
863017
529705
386247
943950
178992
680108
936716
996329
619455
125769
451906
438342
263049
621880
718957
078549
539060
907426
250857
893762
395412
941606
489301
012955
820978
592726
756181
419802
173460
663076
920017
385397
801402
461339
259278
528326
180739
624531
750917
018344
897154
681237
254070
209116
873915
433801
156187
960345
015978
393647
782765
247389
526083
903664
316203
827536
679155
340787
791835
432021
280356
159304
975284
583036
047663
360751
214680
697211
935878
548016
409561
479808
924621
083615
758138
197787
034162
647248
315099
472686
823965
167045
500254
215598
513932
392608
029564
981326
415390
752902
189346
275094
847545
310369
130217
092352
518433
754016
632145
705062
271802
520661
984186
364491
076932
820901
197269
539414
651749
741813
416810
532499
280139
963045
728130
524667
110342
751291
863454
369204
076085
104982
637408
459267
397738
152698
920180
213774
471368
785340
527420
649047
911488
103924
360191
857204
978609
046198
495840
719245
018217
673009
361529
587703
713297
152080
159069
836842
690924
284095
048515
003453
527791
631805
962863
810940
749681
174398
456232
391114
072980
524638
568504
193462
237485
947102
148993
864737
816027
046145
523136
147599
385647
702741
247965
053297
496856
819077
596281
162054
923504
395236
730141
677849
098624
251853
538411
407756
104267
972535
812973
326354
789305
064265
690590
748392
235189
453176
169833
657497
895053
019370 => Thn 2016
952620
184324
708230
538982
708230
538982
347011
452390
270798
069243
625309
875640
907153
298635
746906
182065
421367
032588
314708
895464
562961
920143
490385
114394
431907
570623
704382
027076
902435
163608
837456
693043
248311
580761
451960
117436
079576
640920
704294
928157
409637
835894
641181
297380
143968
301776
235905
618540
082543
957260
569405
854074
741026
490746
459800
932024
239717
105913
134035
013673
678131
045162
589924
982753
490688
091726
728016
309581
983135
136805
417691
673495
920684
851143
542989
640213
067110
125967
874713
582192
309032
718352
254800
491306
962823
239101
173648
934064
084210
308691
845007
206484
723170
156432
610912
498043
237781
361507
025879
786829
930410
159076
506934
034856
411697
713039
861101
203864
954143
387990
946537
172539
220913
060827
406809
392651
734281
158929
618048
310425
981752
107297
579131
863309
804975
296045
207613
390072
816249
035697
178963
840652
458160
035474
786109
604485
563929
325021
183963
817306
957082
298743
610824
047962
391770
984605
730616
725063
400317
984156
158571
571964
109587
819338
948312
093810
312078
924607
281180
413272
757056
915860
174525
201344
839064
692914
850370
064113
052684
729577
405271
208138
577191
315925
139805
249139
860431
302897
927464
091084
229301
784946
138022
654238
970362
459313
515880
048295
328784
420908
891525
724915
509675
973101
194562
132276
015787
681870
164098
397061
543506
926074
652988
419370
205346
059236
731992
877129
413287
567708
751628
390181
307164
973248
125343
497821
649508
812740
241765
975015
084263
533047
261479
805673
053492
421378
357629
179434
733126
802755
942201
451369
586861
529173
267019
079459
903247
315819
694383
832701
148367
974831
226856
071539
564278
829634
780994
462719
195077
311086
427601
468428
359178
903171
154048
916286
072522
601834
298794
043582
737198
735129
056117
580494
013965
865519
189546
902682
408579
315628
673202
704659
291055
528643
850406
726945
061175
438308
669294
183794
510329
975346
218757
704508
392162
376411
218605
951474
896751
742805
063048
129038
590163
605521
279314
907213
741282
814577
098459
512067
453117
497386
209743
052869
719806
674595
801246
380125
938487
263781
056213
914837
640115
137925
804169
582693
498727
824635
374406
756071
109437
067962
958126
851914
127687
726089
295112
058391
510783
984634
376804
761355
409031
832181
562419
195963
149602
968335
250941
085826
734165
039286
512087
601848
418803
129435
436185
867073
371145
285651
640973
953702
743291
935017
097819
751622
029569
418153
356043
168902
875040
580837
174893
249620
733196
904207
127863
158823 => Thn 2017
490511
138025
017208
753069
386576
709232
844978
235725
690734
423771
387560
513406
230748
906311
166951
703546
657587
421705
075069
253681
391882
934278
280656
517136
038684
869760
052938
812096
407511
960487
196307
794502
328920
041885
673052
587003
902825
256715
075261
469113
783269
241577
823831
517319
635095
062189
154282
681197
907303
770532
481361
399658
832526
240757
825913
136792
916645
589234
068404
853720
702621
960742
471097
297588
738042
146949
350719
519285
328807
025178
980386
034911
803604
079534
692540
259439
855926
148003
025786
711085
052462
936991
118245
624419
397668
028494
580533
419082
802739
370692
735190
627875
719838
596704
791164
165183
853120
308269
200985
492061
933414
246108
687112
163574
017846
576621
940603
759080
074912
425939
291843
852411
307492
648132
782087
573489
136978
813039
086673
976596
540729
264013
901167
358670
284719
452960
730582
813494
197239
824075
076206
925487
502642
612813
975201
281931
016843
359107
401622
198072
863740
794613
237545
842507
018997
253749
981182
374081
817043
529366
943072
191855
593212
347256
761560
116382
608926
931650
078470
517498
851097
282940
720456
493768
814246
146373
092452
320786
901648
082177
568908
419052
753412
890051
631267
176130
841716
201378
478603
929504
395814
583042
019423
904568
751783
380524
168098
496167
233806
647301
962732
278746
819602
715080
358472
186034
004853
360287
595127
724815
939782
463191
672943
813649
408539
280423
715048
057964
918332
763425
539412
817204
296787
428075
071566
564201
380391
105946
639302
954027
276593
717935
350964
912705
243608
718498
801266
697135
580152
652391
136790
075446
481951
328505
614702
263495
817296
975534
730969
207645
598177
859139
048892
265937
684907
126370
752439
318971
851647
430405
074651
942717
636188
129058
503570
138095
784366
907185
396215
810769
734101
069822
416270
653240
147823
820474
577938
906814
389015
582734
715343
401699
637104
053103
149076
263501
127959
871669
720643
385247
997807
013762
409126
216703
651388
794121
832351
567682
802354
145567
571483
989043
713306
064138
250976
790815
322610
145267
831944
728151
487391
509658
318476
569076
052982
978806
185204
035786
640807
912048
293143
085291
729581
074192
309819
867445
609183
157617
394822
430886
762895
173482
941228
218479
780049
369417
057278
198756
601168
539404
075091
824043
572146
943828
378104
105394
289755
956214
419929
752362
098667
539096
861844
645195
021536
374565
041381
986601
764315
397061
665749
017321
230988
123584
508929
742008
851403
479981
168042
590878
371915
570249
031438
849275
912672 => Thn 2018
795833
208708
954821
380112
502173
618982
765020
194757
076115
213691
438200
049159
137445
950681
752028
501938
867320
285579
493610
670611
934201
715650
140608
328476
059156
197087
439528
804517
357862
263880
287454
978616
794528
530150
419075
728511
041363
692803
807936
592047
063768
280713
751684
175530
503217
423975
927068
918223
349016
462728
095403
176339
234945
532982
920713
658871
970456
386090
109768
743617
391074
067821
612452
825700
239157
012853
960501
601824
749835
176285
064183
121057
296376
816045
923170
383693
490021
351747
648750
890601
075513
193560
306846
223605
942167
518334
756420
439028
610574
398194
521093
140775
072388
304197
958617
705693
863771
280466
479315
618219
153428
793058
720490
087692
349953
154389
830149
357876
502994
927453
168284
696700
582177
713610
830265
079368
648312
401702
356658
793105
265485
158698
706312
331169
539764
685997
092715
871094
964071
412656
804724
659408
143707
516094
390180
729459
870292
497608
651270
083309
105256
268736
782035
941351
583060
334110
614479
701609
497656
067317
279308
831229
453010
945705
157063
713463
029573
381105
249589
609786
498550
217378
572638
901344
152207
614035
847323
037126
752309
388669
620794
564019
081471
479453
910221
536795
206607
049523
468179
792551
410850
154688
901248
830767
794356
328773
425716
176078
089121
724169
569983
402414
617841
058238
861179
398475
419237
132066
827419
689059
421597
576229
047803
963251
203098
641583
794580
312756
823957
486175
014896
938421
317620
567448
318780
255033
145290
837459
971369
853141
208896
482319
479683
325091
924034
061920
458329
180157
514297
632879
946047
210785
361900
847961
901120
593644
620191
076081
134692
780394
924448
367591
398062
251486
519816
248179
804996
372180
050242
715054
452677
932578
687145
596075
274519
123416
967401
341890
751281
085361
316995
205467
837039
420678
619353
982709
406112
695890
218730
158847
602945
163498
741043
095683
571792
637590
864029
047282
510379
970844
153924
205145
493852
726191
918426
230756
705982
216498
867742
089426
643979
135468
059838
479500
124870
997132
832351
528813
097634
712099
269583
397652
180354
130653
195733
806235
774285
450015
715511
093103
933173
068469
574757
590561
349345
005189
656823
696351
581475
029165
296841
517761
700130
614569
150656
996769
501428
215698
589576
417754
735930
778903
371131
652920
814556
961534
014367
300388
751932
042013
727890
636351
517960
478355
675503
398202
426887
021168
716590
128154
797471
934588
643652
133580
199022
072366
694933
586688
877308
716108
806392
463201
816676
308693
813831 => Thn 2019
843695
206119
741968
671301
300674
873270
816405
389735
875906
819562
715248
678972
272679
507112
335369
134816
923433
223899
524458
214268
211606
645885
862065
092593
417037
981208
861210
650081
480575
662611
576028
120643
964625
283130
336777
220096
555303
012513
870789
054652
124822
655383
560658
047740
850871
561755
322919
939797
019579
596808
006390
824967
503342
581395
137319
530139
850113
102358
026667
803205
678971
520896
236981
391721
834937
894719
192747
577455
467802
715877
233967
720166
149664
662326
779013
549953
695677
697319
835795
845416
096049
497715
595062
911024
089103
733177
122020
888696
835170
814067
170731
465790
555139
956794
520996
791418
411693
983377
826231
134173
525429
187395
852459
568477
991627
516066
001571
636224
645080
102866
956855
645395
180622
310844
654266
187984
924981
274927
762107
922989
326979
028509
762734
022808
696883
823256
929024
752646
205026
346221
582426
468523
055428
130308
740289
211528
944389
710258
398666
424959
578604
795596
294340
947580
469536
218585
233866
451163
114680
658261
512559
382030
130297
499134
538341
384436
479490
480663
066655
129266
176881
832741
299131
819145
600634
223364
575477
654884
471816
151060
299162
174476
666782
276979
136928
408242
472942
157566
770199
611052
316233
056612
610599
099514
309147
297521
956546
725012
563515
894531
361655
853228
569778
158971
550067
955554
972308
540855
420445
762232
348589
673032
486277
659688
676432
487438
900044
829677
792261
375086
686555
731585
468836
170006
747828
716684
200209
204584
081645
245376
502316
228092
931162
625675
899389
297499
313296
069479
475297
292635
619876
403374
020180
262597
209539
754609
020167
718378
030157
367127
314567
573467
865455
878779
922867
238902
783099
281726
992140
107764
079069
061323
226188
673950
841471
390151
037753
043841
428288
240635
586783
819961
660431
813157
817807
090052
623028
474273
762925
513181
867062
976167
273904
878948
884713
522447
634535
208220
861853
081952
460456
668276
188620
165446
344348
769943
066813
896504
476720
532184
659423
019319
433188
453347
791364
204307
948752
636361
771722
202327
901474
247567
597103
036126
231399
825591
282902
483412
932834
044309
432047
110782
745617
765833
086336
649005
531581
598595
199832
707966
614595
640949
320176
960507
486323
771295
847467
873564
360736
637394
920493
275610
956046
097927
596235
758200
589795
345079
618575
314615
197693
949358
669357
143023
574435
313415
796719
919489
399209
316598
130019
183354
927539
110260
260639
161332
857164
401870
822463
896816
572646
269021
933792
289193
130678 => Thn 2020
282001
055270
325663
256800
875684
539614
016472
516876
527094
584130
940977
767701
935241
917946
607103
321564
988262
239732
458601
326399
256341
892188
374629
942477
470893
254290
399308
699328
886217
324113
156801
147243
532840
566034
042654
688641
116820
107320
440613
169640
475908
438084
277120
079180
024185
858291
530256
473014
687289
943432
993741
800286
696073
513765
627013
726625
553754
195679
697893
564725
323399
544365
032521
871700
657478
872182
689065
993815
863694
514009
946952
854069
334319
952858
919550
743651
947826
551212
412398
973874
864278
208406
503421
103336
711339
352382
281894
333108
224289
782954
408822
726195
234272
854861
295564
228691
152579
710977
737553
451787
010655
337690
280068
214828
774510
480704
435633
358711
444209
267988
289282
618007
791969
175979
412177
890698
452343
158550
519736
606275
896263
047111
073457
419010
186287
660013
692051
651455
718038
054782
508533
675352
512495
738732
554241
094239
470302
448189
548287
459795
111707
830171
455672
049677
528534
870680
103579
149330
489441
886344
223400
817654
536775
261429
070926
997291
689898
199793
449805
437872
283736
761989
478557
731165
327274
862800
245171
967695
281498
197850
634504
058580
394582
999586
278206
051428
952100
122772
330254
651094
335003
477383
644135
772986
160504
494174
350964
095456
932352
226173
556470
835706
353384
787151
487083
640903
665605
214548
130540
659809
858913
744353
055878
560376
377316
832402
675538
204561
689818
220260
338701
804922
550235
167492
869153
533692
384206
486265
921865
531985
311761
599799
521603
015936
820840
604282
557359
614466
304824
362469
759948
953178
299329
267970
227294
439739
839127
096978
889607
120677
125940
828318
179742
507681
500614
752245
776093
535112
924121
920420
674477
617208
050941
183623
061290
739422
750895
894815
945291
594667
787625
268967
100653
814513
662138
453965
599627
387640
758970
365110
730758
119946
334254
411489
199944
777713
144919
211592
590585
811090
632363
709245
359784
633582
592508
011818
197434
562630
845547
787893
194289
626109
771525
170977
796783
240858
028311
380187
315732
414625
486235
586345
185637
245836
636234
540048
689726
209261
410421
485441
628118
682267
886405
535471
630648
685217
292668
403851
305726
388762
793628
204782
211218
805697
974757
968314
298401
212085
486356
417316
713916
866944
834604
997566
270583
431777
829280
163610
468345
640864
134852
586531
145379
085262
022271
742620
972188
566278
840943
779386
327845
795159
991761
711934
569276
548226
485102
237409
711178
844237
100680
537177
923944
106871
028260
767289 => Thn 2021
511734
149859
275110
665805
979229
216310
350712
599266
102824
541773
716917
693179
378652
491531
070351
651244
913755
737972
348020
140710
783379
892443
489602
287937
299638
070356
449630
769946
983514
908306
295647
271274
431597
098391
715759
376968
605625
337456
261531
439039
358441
583006
356780
853185
439316
317760
161667
522139
478706
240621
236049
353186
768865
519561
663450
649608
058184
803407
225878
418173
601268
678189
278481
093742
532145
674617
111766
946228
811147
874850
081928
272370
427354
006247
906082
740992
686786
785394
217872
131830
258494
762981
027621
042323
406983
251381
817224
666364
644428
904010
090364
552076
873801
748669
633409
855734
618969
608782
483046
599816
621576
473488
069163
629032
172790
704671
635740
306394
640191
734236
829554
178936
205911
071298
853904
352743
084503
114626
422007
846851
428800
088978
494705
245382
139429
200449
617489
887693
889360
406153
212070
108135
088256
007523
063368
054896
912125
726297
373806
822385
568738
876624
592636
305979
810096
253580
348762
834412
878099
371651
681657
292465
315917
943795
122214
106020
317957
968535
900829
667085
116206
571760
308676
143178
962169
390839
505868
719233
036529
377939
017994
954199
318155
130742
152742
412536
016992
395127
104602
911113
933758
699920
488918
472726
476932
342580
207688
093112
700822
376084
186918
151472
530949
581601
113992
564023
585473
875210
509948
519188
813570
886353
052805
818920
644359
468255
081753
016370
541862
187605
938979
169281
823075
165039
857925
579078
325837
862785
289294
846873
295983
838005
740788
582291
593231
010186
321985
769229
173892
125006
340439
760469
152070
079960
972042
021990
194798
860938
061091
411296
670339
302807
191299
737293
049359
312291
540389
423246
325959
689938
726847
694607
836045
858869
851487
265274
470098
977861
261256
130901
015039
010350
218619
434662
195199
170669
353483
163911
779582
646524
647186
654815
346902
182144
375531
613330
010764
481225
414069
251320
069222
466389
631098
358609
202834
469002
480651
780899
590942
165334
622174
346730
456999
140452
027263
273426
608304
671268
828810
354743
826022
539670
359905
984565
917503
874809
519836
286043
647439
462688
653591
941198
484816
173818
967453
455312
570329
810151
739118
341012
110870
622626
819766
710874
480488
179236
397465
052428
223532
205725
921468
187650
462229
200954
462613
365825
136372
462911
299440
200860
690533
269164
487008
676200
815032
988962
104658
099001
907514
858191
058338
631728
791675
830833
602767
558691
616456
231016
074655
791497
323681
668870
427985
740083
329120 => Thn 2022
299270
704509
168730
494851
463204
300677
276292
255448
218895
321420
857479
934757
519220
949438
698036
378270
862344
465271
767500
458735
856782
057017
234526
173796
555631
295002
350308
212789
858976
722651
547422
119090
399299
296493
904076
620587
570630
103690
873867
102936
805151
533795
397610
152756
600623
750949
817760
065070
649420
050452
387240
985009
147008
646365
374670
039488
618509
629011
554123
053243
714719
090834
133618
129842
821441
177084
468761
549063
001653
053169
491158
637788
203606
286415
064329
338221
417212
446581
450660
137115
142949
985087
419230
264027
463566
437900
120959
912605
245530
182113
626750
884179
728554
173293
383115
769883
173355
899327
038857
541679
520897
632686
931678
793825
126015
719153
253803
930384
694450
068737
806203
875006
514285
319104
180022
061779
520580
702787
897339
415224
463677
667132
296190
067245
033705
695925
490796
549633
476124
761894
558137
604673
153240
737197
463791
600966
007278
561635
774448
408738
968839
981798
632903
636793
460214
438494
009265
804716
964162
111071
279776
955658
593117
596872
139884
175873
752332
492119
496144
961064
801417
227311
407482
122264
970478
672862
470948
882396
011245
120141
807068
301794
438367
731961
149077
634121
873593
157185
084592
898016
324246
096480
167726
402523
745216
514771
193914
377056
593602
779340
063046
965174
113959
975438
144216
976764
796315
842554
971213
652121
218761
930831
362842
785955
839563
962504
019813
138289
646672
282309
149182
706805
361911
262017
429804
724594
063681
396047
209836
499747
644019
394629
740640
330363
325523
071026
807234
070181
036426
691652
060920
277006
726008
716538
713882
707413
301881
891732
308951
893278
904912
083875
338829
601995
334382
525097
873527
624175
828250
666541
924104
601201
705370
652035
896877
794026
547346
970687
034794
963882
340236
178637
805843
864901
993210
901208
995432
149386
405411
008806
193054
977166
416657
248317
312376
425880
107990
477194
193707
534683
176719
400480
665541
783495
292511
120375
818134
856851
722969
222107
075980
097820
170565
549422
708176
973300
309284
303804
858421
950387
387824
962960
541345
079668
954733
300986
908506
565562
648396
128842
675648
193760
XXXXXX
=======Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.5.3. Page in 1.466 seconds